Działania edukacyjne oraz zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości

Stowarzyszenie „Siła Woli”

Miejscowość

Wola Murowana

Status

Wniosek złożony

Numer wniosku

6800/2019

Data publikacji

19.12.2019

Termin głosowania

18.01.2020

Oddanych głosów

16562

W ramach projektu zaplanowano szereg działań edukacyjnych oraz zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Wola Murowana. Tablica będzie spełniała funkcję informacyjną i ustawiona zostanie w miejscu, w których kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Zostanie zamontowana w terenie zabudowanym przy placu zabaw i przy drodze powiatowej.

Kwota wniosku:27 500 zł
Zagłosuj

Zostanie zamontowany 1 radar przy placu zabaw w Woli Murowanej, przy bardzo ruchliwej drodze  powiatowej, która przebiega przez centrum sołectwa Wola Murowana. To właśnie przy tej drodze zlokalizowany jest wielofunkcyjny plac zabaw, na który nie ma żadnego bezpiecznego przejścia dla pieszych ani bezpiecznego chodnika. W bezpośrednim sąsiedztwie swoją siedzibę ma Ochotnicza Straż Pożarna i świetlica wiejska dla dzieci. Aby dzieci mogły korzystać z tej infrastruktury muszą za każdym razem zostać przeprowadzone przez ulicę przez osoby dorosłe. Plac zabaw i remiza usytuowane są w takim miejscu, że dla pieszego usiłującego przejść przez drogę widoczność rozpędzonych aut jest ograniczona z powodu wielu wzniesień.

We współpracy ze Szkołą Podstawową w Bolechowiach (szkoła w ościennym sołectwie) zorganizujemy piknik dotyczący bezpieczeństwa na drodze skierowany do mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny, zwłaszcza 2 sołectw Wola Murowana i Bolechowice (gdzie umiejscowiona jest szkoła).

W ramach pikniku planujemy aby odbyły się:
- pokaz udzielania pierwszej pomocy i samoobrony,
- znakowanie rowerów przez policję,
- możliwość wyrobienia karty rowerowej,
- pokaz bezpiecznego poruszania się rowerem w zorganizowanym miasteczku rowerowym,

- konkursy wiedzy o bezpieczeństwie na drodze przygotowane przez policję,
- pogadanka ze specjalistą na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- spotkanie z OSP Wola Murowana,
- zwiedzanie wozu strażackiego,
- występy dzieci i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” jako promocja zajęć będących alternatywą bezpiecznego spędzania wolnego czasu
- zabawy z animatorami dla najmłodszych uczestników pikniku,

Ogłosimy również konkurs plastyczny dla dzieci z gminy Sitkówka-Nowiny nt. „Bezpiecznie na plac zabaw”. Zakupimy nagrody dla dzieci w konkursie (będą one związane z bezpieczeństwem poruszania się po drodze np. gry planszowe o tematyce bezpieczeństwa itp.).

Dzięki ogłoszonemu konkursowi plastycznemu chcemy zaangażować lokalną społeczność w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Chcemy poprzez dzieci trafić do rodziców i przypomnieć, że tematyka bezpiecznego poruszania się po drogach jest bardzo istotna i należy tą wiedzę regularnie odświeżać i uzupełniać. Dzięki spotkaniom z policjantami chcemy zwrócić dzieciom uwagę na ryzyka i zagrożenia, które często są lekceważone.

 

Pozostałe informacje

Kwota wnioskowana27 500 zł