"Każdy może uratować życie"

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Jakubówki

Miejscowość

Nowodwór

Status

Zrealizowany

Numer wniosku

6670/2019

Data publikacji

28.11.2019

Termin głosowania

28.12.2020

Oddanych głosów

34158

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Jakubówki pragnie zwiększyć świadomość swoich mieszkańców z zakresu udzielania pomocy poszkodowanym. W tym celu chce przeprowadzić szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zakupić defibrylator zewnętrzny AED. Projekt będzie realizowany w lutym 2020 roku.

Kwota wniosku:10 300 zł
Zagłosuj

Program „Każdy może uratować życie” będzie miał charakter edukacyjno – szkoleniowy.  W jego ramach przeprowadzony zostanie cykl warsztatów z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kursy będą skierowane do trzech grup: dzieci, przedszkolaków oraz dorosłych mieszkańców Jakubówki. Wszyscy uczestnicy projektu pochodzą ze środowiska wiejskiego. Dzieci często towarzyszą rodzicom przy pracach w gospodarstwie i są świadkami wypadków z nimi związanymi. W takich sytuacjach stanowią ważne ogniwo akcji ratowniczej. Projekt ma przygotować uczestników do racjonalnego niesienia pomocy potrzebującym oraz zainteresować ich podstawową wiedzą medyczną.

Defibrylator zostanie zamontowany przy szkole – miejscu, gdzie mieszkańcy spędzają aktywnie czas w gronie bliskich. Dostępność takiego urządzenia przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i pozwoli na sprawniejsze udzielenie pierwszej pomocy.

Cele projektu:
- zapoznanie mieszkańców z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy,
- wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
- uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka,
- zwiększenie świadomości na temat sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu oraz działaniach jakie należy podjąć w wypadku ich zaistnienia.

Pozostałe informacje

Kwota wnioskowana10 300 zł