Wiedza to nasza siła

Pro Futuro - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Rolniczej w Nowym Targu

Miejscowość

Nowy Targ

Status

Zrealizowany

Numer wniosku

6422/2019

Data publikacji

12.11.2019

Termin głosowania

09.08.2021

Oddanych głosów

382

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Rolniczej w Nowym Targu pragnie zadbać o poprawę bezpieczeństwa oraz zdrowie dzieci i młodzieży z powiatu tatrzańskiego i nowatorskiego. W tym celu chce zorganizować konkurs wiedzy, zajęcia prewencyjne oraz szkolenia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa na terenach górskich. Projekt będzie realizowany od grudnia 2019 roku do października 2020 roku.

Kwota wniosku:79 640 zł
Zagłosuj

W ramach zadania zorganizowany zostanie cykl 30 zajęć wyjazdowych i stacjonarnych. Uczestnicy dowiedzą się jak udzielać pierwszej pomocy, bezpiecznie poruszać się w górach oraz jak postępować w obecności zwierząt.

1. „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – uczestnicy zajęć dowiedzą się jak pomóc poszkodowanemu zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Nauczą się jak postępować przy złamaniach, zwichnięciach oraz stłuczeniach kończyn. Poznają sposoby przenoszenia poszkodowanych i ewakuowania ich z pojazdu. Zajęcia będą prowadzone przez ratowników medycznych i strażaków.

2. „Bezpiecznie w górach” – uczestnicy dowiedzą się jak zachowywać się podczas wypraw górskich w różnych warunkach pogodowych. Spotkania poprowadzą doświadczeni taternicy oraz przewodnicy górscy. Przekażą oni istotne informacje na temat zasad bezpieczeństwa, opowiedzą o niezbędnym wyposażeniu taternika oraz sprzęcie do wspinaczek po skałach i lodzie. Zajęcia odbędą się na terenie Babiogórskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz na ściankach wspinaczkowych. Urozmaicona forma i miejsce prowadzenia zajęć pozwoli na atrakcyjne przyswojenie wiedzy przez młodzież.

3. „Bezpieczny wśród zwierząt” – podczas zajęć uczestnikom zostaną przekazane prawidłowe wzorce zachowań wobec zwierząt, w celu uniknięcia m.in. pogryzień i zadrapań. Celem warsztatów będzie stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikiem, a zwierzęciem w trakcie spontanicznej zabawy. Młodzież dowie się o potrzebach danego zwierzęcia, jego wychowania i szkolenia oraz opieki nad nim. Spotkania poprowadzą weterynarze, zootechnicy, behawioryści oraz uczniowie technikum weterynarii.

Poza warsztatami zorganizowane zostanie regionalne wydarzenie informacyjno-promocyjne „Tydzień bezpieczeństwa z PZU”. W jego ramach zorganizowany zostanie cykl prelekcji na temat bezpieczeństwa w górach, pierwszej pomocy oraz bezpiecznego zachowania wobec zwierząt.
Projekt zostanie zakończony konkursem wiedzy pt. „Bezpiecznie z PZU”, podczas którego uczestnicy będą odpowiadać na pytania z trzech kategorii: bezpieczeństwo w górach, pierwsza pomoc oraz bezpieczeństwo wobec zwierząt.

Cele projektu:
- wpływ na poprawę bezpieczeństwa młodzieży i dzieci z terenów wiejskich i górskich,
- zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie kontaktu ze zwierzętami domowymi,
- poprawa świadomości w zakresie bezpieczeństwa w górach oraz pierwszej pomocy,
- zwiększenie świadomości mieszkańców na temat sposobu postępowania podczas niekorzystnych warunków pogodowych, które mogą stanowić zagrożenie,
- zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu np. wspinaczka górska.

Pozostałe informacje

Kwota wnioskowana79 640 zł