Bezpieczni i skuteczni

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie

Miejscowość

Radziłów

Status

Zrealizowany

Numer wniosku

6466/2019

Data publikacji

25.11.2019

Termin głosowania

25.11.2020

Oddanych głosów

17

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie pragnie zadbać o aktywność fizyczną, zdrowie oraz bezpieczeństwo swoich mieszkańców. W tym celu chce zorganizować oraz cykl zajęć profilaktyczno – edukacyjnych oraz bezpieczne ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Projekt będzie realizowany od listopada 2019 roku do czerwca 2020 roku.

Kwota wniosku:12 500 zł
Zagłosuj

Od listopada 2019 roku do czerwca 2020 roku odbędzie się cykl zajęć profilaktyczno - edukacyjnych, skierowanych do społeczności lokalnej gminy Radziłów (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy) – ok. 500 osób.

1.Warsztaty muzyczne - przygotowanie koncertu pt.” Powódź, pożar czy huragan -  to  każdy z nas pomaga”.

2.Warsztaty filmowe - konkurs na film o uzależnieniach pt. „Życiowe pułapki”. Uczestnicy zajęć filmowych również udokumentują działania projektowe oraz nagrają wywiady z uczestnikami poszczególnych zajęć.

3.Warsztaty kulinarno-dietetyczne - przygotowywanie zdrowych i lekkostrawnych potraw oraz spotkanie z dietetykiem. Celem zajęć będzie rozwinięcie w dzieciach umiejętności kulinarnych, manualnych oraz pokazanie im nowych smaków.

4. Warsztaty taneczne – przygotowanie występu pt. „Bawię się bezpiecznie”.

5. Warsztaty sportowe – zorganizowanie rozgrywek i meczów międzyszkolnych w piłce nożnej oraz piłce siatkowej, a także wycieczek rowerowych, zajęć z zumby i pilatesu.

6. Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne:
- wykłady dotyczące szkodliwości używania substancji psychoaktywnych, cyberprzemocy oraz zagrożeń związanych z przemocą rówieśniczą.
- warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- warsztaty z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom: woda, ogień, powietrze,
- debata dla seniorów „Bezpieczny senior”- bezpieczeństwo komunikacyjne, oszustwa metodą na wnuczka, zatrucia czadem oraz mapy zagrożeń,
- konkursy plastyczne „Jestem bezpieczny w domu” oraz „Jestem bezpieczny w szkole”,
- konkurs filmowy „Bezpieczny na wsi”.

W ramach edukacyjno – sportowych ferii zimowych przeprowadzone zostaną zajęcia, których celem będzie propagowanie bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Spotkania odbędą się w placówkach szkolnych i będą ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych – ok. 200 osób.

1. Zajęcia sportowo – sprawnościowe przeprowadzone przez doświadczonych trenerów i nauczycieli w-fu:
- treningi piłki nożnej,
- treningi piłki siatkowej,
- zajęcia zumby,
- piesze wycieczki
Celem spotkań będzie przeciwdziałanie uzależnieniom, promocja zdrowego trybu życia oraz krzewienia kultury fizycznej całych rodzin.

2. Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne przeprowadzone przez powiatową straż pożarną w Grajewie i Radziłowie oraz policję:
- konkurs wiedzy,
- konkurs artystyczny w celu promowania prawidłowych zachowań podczas działań zagrażających życiu.
Celem spotkań będzie zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, ukazanie problemu uzależnień i cyberprzemocy oraz wykształcenie odpowiedzialności za siebie i innych.

3. Zajęcia kulinarno-dietetyczne przeprowadzone przez członków Koła Gospodyń Wiejskich w Radziłowie:
- warsztaty kulinarne,
- spotkanie z dietetykiem.
Celem spotkań będzie promocja właściwych nawyków żywieniowych oraz przekazanie zasad zdrowego odżywiania.

Warsztaty będą realizowane od stycznia do lutego 2020 roku.

Dodatkowym działaniem w ramach realizacji projektu będzie zamontowanie latarni na nieoświetlonym terenie za budynkiem Szkoły Podstawowej w Radziłowie. Instalacja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z sali gimnastycznej, stadionu i boisk wielofunkcyjnych.

Rezultaty projektu:
- realizacja działań przeciwdziałających zjawiskom uzależnień i patologii wśród młodzieży poprzez kształtowanie aktywnych społecznie postaw,
- promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich,
- realizacja działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie patologii m.in. uzależnień wśród małoletnich oraz przemocy,
- aktywizacja społeczności gminy Radziłów w celu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań,
- podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pozostałe informacje

Kwota wnioskowana12 500 zł