Zobacz, jak działa Pomoc To Moc

Pomoc To Moc jest ogólnopolską akcją prewencyjną, która polega na finansowym wsparciu społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych w realizacji projektów służących poprawie bezpieczeństwa i ochronie zdrowia.

 1. Pomysł
  Sprawdź wykaz działań, które podlegają dofinansowaniu. 
 2. Wnioskodawca
  Organizacja pozarządowa, np. fundacja lub stowarzyszenie.
 3. Regulamin
  Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z regulaminem akcji Pomoc To Moc. 
 4. Wniosek
  Złóż wniosek o dofinansowanie  za pośrednictwem formularza.
 5. Decyzja
  Czekaj na odpowiedź do 12 listopada 2021 r.

 6. Umowa
  Podpisz umowę i zrealizuj projekt do listopada 2022 r.
 7. Komunikacja

  Najlepsze projekty będziemy nagłaśniać w mediach.

Wykaz działań, które podlegają dofinansowaniu

Zdrowy i aktywny styl życia oraz ochrona zdrowia

Cykliczne akcje profilaktyczne i edukacyjne, programy i projekty z udziałem profesjonalisty, promowanie zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej, konsultacje i warsztaty
 • badania profilaktyczne, kontrola zdrowotna, 
 • działania na rzecz ochrony i wspierania zdrowia psychicznego,
 • zajęcia związane z aktywnością ruchową, przede wszystkim na świeżym powietrzu. 

Wspomaganie powrotu do zdrowia

Pomoc osobom, które przebyły Covid-19 lub które chorują
 • treningi wytrzymałościowe, marszowe, oddechowe, ćwiczenia,
 • budowa infrastruktury, np. tężni, siłowni plenerowych, ścieżek zdrowia,
 •  wsparcie  dla osób chorych lub przebywających na kwarantannie (głównie seniorów) w zaspokajaniu podstawowych potrzeb.

Z myślą o bezpieczeństwie

Cykliczne spotkania edukacyjne, warsztaty, programy i projekty z udziałem profesjonalisty z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa
 • budowa i doposażenie miasteczek ruchu drogowego,
 • zajęcia edukacyjne, warsztaty, akcje i inne inicjatywy mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, propagowanie bezpiecznych zachowań, m.in. wśród pieszych, rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych,
 • wyposażenie pieszych, rowerzystów i innych użytkowników dróg w akcesoria odblaskowe i ochronne,
 • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w internecie,
 • akcje informacyjne i edukacyjne na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w internecie dla dzieci i seniorów. 

Pierwsza pomoc

Wspieranie działań z obszaru udzielania pierwszej pomocy
 • szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • zakup sprzętu ratunkowego i szkoleniowego (apteczki, torby medyczne, defibrylatory itp.).

Poprawa infrastruktury i doposażenie miejsc publicznych

Dofinansowanie działań na rzecz dzieci oraz osób starszych i z ograniczoną zdolnością ruchową
 • budowa albo montaż pochylni, podjazdów, kładek, uchwytów, specjalnych oznaczeń fakturowych (piktogramów) i kolorystycznych oraz innych elementów ułatwiających poruszanie się i pokonywanie wysokości osobom starszym i niepełnosprawnym,
 • lepsze dostosowanie placów zabaw do potrzeb dzieci, np. montaż ławek ze zróżnicowaną wysokością.

 

Aktualności

wtorek 26.10

Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników akcji Pomoc To Moc

Uprzejmie informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem akcją prewencyjną Pomoc To Moc i wpływem do PZU bardzo dużej liczby wniosków, ogłoszenie decyzji o przyznanym dofinansowaniu nastąpi do 12 listopada 2021 r.

Więcej aktualności

Kontakt

Masz pytanie?

Wypełnij krótki formularz, a my na nie odpowiemy.

Napisz do nas