Aktualności

23 września 2021

Nabór wniosków zakończył się 17 września 2021 roku!

W ramach akcji prewencyjnej Pomoc To Moc dofinansujemy najlepsze inicjatywy, które mają służyć ochronie zdrowia i poprawie bezpieczeństwa zgodnie z hasłem „Zdrowa i bezpieczna rodzina”.

Od 16 sierpnia do 17 września 2021 roku do akcji wpłynęło prawie 1400 wniosków. Obecnie trwa weryfikacja formalna i ocena merytoryczna nadesłanych projektów. Najlepszym inicjatywom zostanie przyznane dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU o czym poinformujemy wnioskodawców tegorocznej edycji do końca października.