Aktualności

26 października 2021

Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników akcji Pomoc To Moc

Uprzejmie informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem akcją prewencyjną Pomoc To Moc i wpływem do PZU bardzo dużej liczby wniosków, ogłoszenie decyzji o przyznanym dofinansowaniu nastąpi do 12 listopada 2021 r.

Wyniki opublikujemy na stronie pomoctomoc.pzu.pl. niezwłocznie po weryfikacji wszystkich wniosków. Z wnioskodawcami, którzy otrzymają pozytywne decyzje skonstatujemy się drogą mailową w celu ustalenia szczegółów realizacji projektu.