Aktualności

03 kwietnia 2020

Akcja „Pomoc To Moc” z tytułem Najlepszy Projekt CSR

PZU został triumfatorem prestiżowego rankingu „Instytucja Roku”. Zdobyliśmy w tym roku aż sześć statuetek w konkursie organizowanym przez portal MojeBankowanie.pl, m.in. w kategorii Najlepszy Projekt CSR.

Dla PZU miarą sukcesu jest osiąganie nie tylko biznesowych, ale także społecznych celów. Dlatego szczególną rolę odgrywają takie projekty, jak wyróżniona akcja „Pomoc To Moc”.

Dzięki akcji Pomoc To Moc w społecznościach lokalnych dochodziło do współpracy mieszkańców z organizacjami pozarządowymi. Fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe składały wnioski by realizować lokalne działania na rzecz poprawy zdrowia lokalnych społeczności i by mieć realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Dzięki naszej akcji udało się zrealizować wiele ważnych i potrzebnych inicjatyw, np. przeprowadzić szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, zainstalować radarowe wyświetlacze prędkości w newralgicznych miejscach czy nauczyć dzieci zasad bezpieczeństwa.

Tylko w 2019 roku przeznaczyliśmy 8,7 mln zł łącznego dofinansowania dla społeczności lokalnych.
 
Jedną z bardziej spektakularnych zeszłorocznych akcji było sfinansowanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej do ratowania życia i mienia oraz minimalizowania skutków anomalii pogodowych.

– Strażacy ochotnicy są często pierwsi na miejscu tragedii: pożarów, wypadów na drodze, klęsk żywiołowych. Dlatego ofiarowaliśmy im sprzęt, dzięki któremu mogą jeszcze sprawniej ratować ludzi dotkniętych nieszczęściem – przypomina członek zarządu PZU Życie SA Dorota Macieja.

Do grona partnerów akcji zgłosiło się 125 organizacji pozarządowych chętnych do działania w lokalnym środowisku z mieszkańcami.