Wyniki akcji prewencyjnej Pomoc To Moc „Zdrowa i bezpieczna rodzina”

Od 16 sierpnia do 17 września 2021 roku, PZU zorganizował nabór wniosków w ramach akcji prewencyjnej  Pomoc To Moc, której celem jest wsparcie działań w zakresie ochrony zdrowia i poprawy bezpieczeństwa oraz zaangażowanie społeczności lokalnej zgodnie z hasłem „Zdrowa i bezpieczna rodzina”.

Za pośrednictwem strony internetowej organizacje pozarządowe mogły złożyć wniosek i ubiegać się o pozyskanie funduszy w wysokości do 20 000 zł brutto na realizację swoich pomysłów, zgodnych z zaproponowanym wykazem działań publikowanym na stronie akcji. 

Tegoroczna edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Do akcji wpłynęło blisko 1400 wniosków, z których do etapu oceny merytorycznej zakwalifikowało się 816.  W ramach założonego budżetu akcji PZU dofinansuje 58 projektów na łączną kwotę 1 000 000 zł brutto.

Gratulujemy autorom zwycięskich projektów, a pozostałym wnioskodawcom dziękujemy za zaangażowanie i kreatywność oraz zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji akcji Pomoc To Moc.

Poniżej prezentujemy mapę oraz listę organizacji, które w tej edycji otrzymały dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU.

Lista organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe