Aktualności

12 listopada 2019

„OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI” – program realizowany z uczniami klas drugich i trzecich szkół podstawowych.

Wiemy jak ważny jest początek edukacji w szkole. Uczeń doświadcza sytuacji samodzielnego podejmowania różnych decyzji. Jest to również ważny moment z wychowawczego punktu widzenia, ponieważ to czas nauki bezpiecznych zachowań, odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji podejmowanych wyborów.

Zgodne z założeniami podstawy programowej treści nauczania umożliwiają nauczycielowi włączenie projektu w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej.

To unikalny program edukacyjny dla najmłodszych uczniów. Ma charakter integralny, uwzględnia potrzeby i zainteresowania uczniów, a także wychodzi naprzeciw wymaganiom społecznym i ekonomicznym otaczającego świata. 

Koncepcja programu opiera się na założeniu, iż uczniowie odbywają bezpieczną podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Bezpieczeństwo, w czasie której zdobywają określone umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje bogaty komplet materiałów, w tym „Dziennik podróży”, w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań.

Program składa się z kilku etapów. Etap przygotowawczy zakłada rekrutację szkół do programu z terenu całego kraju. Trenerzy w swoich regionach przeprowadzają warsztaty dla nauczycieli, którzy po zapoznaniu się z tematyką programu, przeprowadzają zajęcia z uczniami.

W trakcie galaktycznej podróży nauczyciel realizuje zadania dydaktyczne. Wraz z uczniami w kolejnych miesiącach roku szkolnego odwiedza planety, m.in.: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka, Parasol, Złotówka. Przygotuje Grosikową majówkę, posłucha Grosikowych wspomnień, zorganizuje bezpieczne Grosikowe wędrówki, stworzy Grosikową gazetkę miesiąca. 

Programowi towarzyszą liczne konkursy czy eventy środowiskowe. Jeszcze w listopadzie br. ogłoszony zostanie Ogólnopolski Konkurs zatytułowany „Z Grosikiem Bezpiecznikiem”. Uczniowie będą mieli za zadanie wykonanie plakatu ściśle powiązanego z tematyką bezpieczeństwa. 
Więcej na https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/pl/Konkurs-Z-Grosikiem-Bezpiecznikiem

Kształtowanie postaw i zachowań dzieci z zakresu bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia na etapie edukacji wczesnoszkolnej to najlepszy czas, aby uzyskać trwałe efekty, które przełożą się w przyszłości na właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie.

Program „Od grosika do złotówki” realizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości od 2007 roku. Co roku bierze w nim udział ponad 11 000 uczniów, 700 nauczycieli oraz ponad 15 000 rodziców. Z akcją prewencyjną Pomoc To Moc wspólpraca trwa od 2018 roku.