Budowa miasteczka ruchu drogowego i podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Łomża, Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

73 000

Status: W realizacji

Celem projektu będzie budowa schodów z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz miasteczka ruchu drogowego przy budynku Szkoły Podstawowej w Gęsi.

Będą one służyć nie tylko mieszkańcom naszej miejscowości, ale również całej gminy. Dzięki inicjatywie nasze dzieci od najmłodszych lat będą miały możliwość praktycznej nauki bezpiecznego poruszania się po drogach i każdy będzie miał dostęp do szkoły, stanowiącej centralne miejsce nauki, kultury, spotkań i wydarzeń.

Chcemy stworzyć dzieciom warunki niezbędne do poznawania znaczenia i funkcji znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, zasad obowiązujących w ruchu drogowym, aby umiejętności te wykorzystywały w życiu codziennym jako świadomi piesi i rowerzyści.

Realizacja inwestycji będzie miała duży wpływ na przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów na kartę rowerową i podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529