Bezpiecznie nad wodą

Ryglice, Klub Sportowy KS Ryglice

74 860

Status: Wniosek złożony

Projekt KS Ryglice polega na organizacji zajęć nauki pływania dla dzieci ze wszystkich szkół z terenu gminy Ryglice.

W pierwszej kolejności projekt obejmować będzie dzieci nie umiejące pływać oraz z dolegliwościami zdrowotnymi. Nauka pływania prowadzona będzie przez wykwalifikowanych instruktorów w wymiarze 15 h, w trybie pozalekcyjnym. Projekt ma na celu nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, co będzie miało wpływ na ich bezpieczeństwo podczas wyjazdów wakacyjnych, wpłynie na poprawę ich sprawności fizycznej oraz będzie wpływało na profilaktykę wad postawy oraz będzie przeciwdziałało otyłości.  W trakcie kursu dzieci odkryją ciekawą, aktywną formę spędzania czasu, do której będą mogły zachęcać rodziców. Projekt spotka się z dużym zainteresowaniem ponieważ we wszystkich ankietach organizowanych w szkołach co do preferencji w zakresie nowej oferty dla dzieci, zajęcia na basenie zwykle są na pierwszym miejscu.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343