Przeprowadzenie kampanii informacyjno-szkoleniowej dotyczącej bezpieczeństwa wśród młodzieży

Kamienna Góra

42 414

Status: W realizacji

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-szkoleniowej dotyczącej bezpieczeństwa wśród młodzieży z terenu gminy wiejskiej Kamienna Góra.

Odbędą się szkolenia dla wszystkich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy, które przeprowadzi ratownik medyczny w okresie od stycznia do końca czerwca 2019 r. Zakres tematyczny szkoleń dotyczyć będzie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych wypadkach wynikających z życia codziennego np. zranienia, złamania, krwotoki, oparzenia, opieka nad poszkodowanym do przyjazdu karetki. Nabyta w pierwszym komponencie projektu wiedza posłuży członkom MDP do organizacji spotkań informacyjno-szkoleniowych we wszystkich placówkach oświatowych działających na terenie gminy Kamienna Góra (4 szkoły podstawowe, 2 przedszkola, w których uczy się łącznie ponad 800 dzieci).

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
524