Terapia, edukacja i wychowanie przez prace w świecie bezpiecznej muzyki

Nowy Sącz

99 640

Status: Wniosek złożony

Stowarzyszenie Virtus działające przy Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Sączu planuje rozbudowę centrum innowacyjnych ogólnodostępnych ogrodów i ścieżek zmysłu o dodatkowe instrumenty muzyczne na świeżym powietrzu, które mieścić się będą na terenie placówki specjalnej.

Wszystko to przyczyni się to do poszerzenia terapii, edukacji, wychowania, integracji przez bezpieczną prace oraz zabawę w środowisku lokalnym. Propagowanie bezpieczeństwa opartego na muzykoterapii i hortiterapii (leczenie ogrodami) dla mieszkańców Nowego Sącza, w szczególności rodzin wychowujących, opiekujących się dziećmi lub osobami dorosłymi niepełnosprawnymi. Projekt skierowany jest dla wszystkich grup społecznych nie tylko rodziny, ale także osób samotnych, w podeszłym wieku, dzieci itp.. Porusza w szczególności kwestie terapii, edukacji, wychowania przez pracę opartą na bezpieczeństwie oraz zabawy.

Instrumenty muzyczne stanowią nieszkodliwe, bezpieczne i zabawne ujście dla kreatywnej i emocjonalnej ekspresji, a dzięki niej można nauczyć się wielu podstawowych umiejętności życiowych. Muzyka wywiera głęboki wpływ na każdego, zarówno amatora jak i profesjonalisty. W melodii nie ma dobrego ani złego, więc nie ma strachu dla dzieci, które czują się bezpiecznie eksperymentować z wyrażaniem siebie.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
256