III Integracyjny Bieg Uliczny Wieruszów

Wieruszów

9 750

Status: Zrealizowane

Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc" - organizuje III Ogólnopolski Bieg Integracyjny Wieruszów 2018
pod hasłem "650 biegaczy na 650-lecie miasta". 

III Integracyjny Bieg Uliczny Wieruszów, Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie oraz Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski organizują
08. 09. 2018 r. III Ogólnopolski Bieg Integracyjny Wieruszów 2018 pod hasłem "650 biegaczy na 650 lecie miasta".
Wiąże się to z obchodami 650-Lecia miasta Wieruszowa. W biegu wezmą udział również osoby z niepełnosprawnością z różnymi deficytami, czy stopniem niepełnosprawności.

Zawodnicy reprezentować będą rożne placówki zajmujących się aktywizacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością, między innymi: Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Grupy Wsparcia, Zakładów Aktywności Zawodowej, Spółdzielni Socjalnych czy Przedsiębiorstw Społecznych. Przewiduje się również udział indywidualnych osób z niepełnosprawnością.
Ogółem w biegu uczestniczyć będzie około 650 zawodników, w tym około 300 osób z niepełnosprawnością.

Niezwykłość wydarzenia wyraża się w jego charakterze - integracji i wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych oraz docenienia ich dokonań. Poprzez odpowiednio zorganizowany czas wolny, który pozwala zagwarantować, że wszyscy uczestnicy w sposób bezpieczny i odpowiedzialny będą spędzać ten czas, a przy tym będą mogli rozwijać swoje zainteresowania oraz nabywać nowe umiejętności i doświadczenia życiowe.
Niezwykle ważnym przesłaniem dla mieszkańców Wieruszowa będzie świętowanie 650-lecia miasta, w którym wezmą udział mieszkańcy gminy. Sam bieg uliczny to znakomita okazja do propagowania zdrowego stylu życia i popularyzacja biegów jako najzdrowszej formy ruchu. Integracyjny charakter imprezy pozwoli nie tylko na zwiększenie wiedzy na temat niepełnosprawności, ale również wzajemnym komunikowaniu się i współpracy. 

Trasa III Ogólnopolskiego Integracyjnego Biegu Ulicznego odbędzie się wyznaczonymi ulicami miasta Wieruszowa. Biegacze będą mieli do pokonania 10 km, natomiast biegacze - osoby z niepełnosprawnością pobiegną drużynowo na dystansie: 2,500 km. Istnieje możliwość uczestnictwa osób niepełnosprawnych również na dystansie 10 km. Równolegle z III Ogólnopolskim Integracyjnym Biegiem Ulicznym odbędzie się Bieg Masowy dla mieszkańców Wieruszowa, a udział w nim będą mogły wziąć osoby, które ukończyły 12 rok życia. 

Imprezie towarzyszyć będą różne atrakcje, odbędą się prezentacje artystyczno - wokalno - muzyczne. Ważnym elementem imprezy będą stoiska wystawiennicze promujące m. in. umiejętności manualne i artystyczne osób z niepełnosprawnością. Będą też promowane programy i projekty adresowane do osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia wspierane przez PFRON, UE, samorządy. Na stoiskach udzielane będą konsultacje z zakresu rozwiązań prawnych w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością, prawa i obowiązki osób z niepełnosprawnością, przepisy wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością. Z oferty tego działania korzystać będą wszyscy uczestnicy imprezy.

W realizację projektu zaangażowanych będzie 20 wolontariuszy, którzy realizować będą zadania przygotowania jak i przebiegu imprezy. 

Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starosta Wieruszowski, Burmistrz Gminy Wieruszów.

Patronat Medialny: Ilustrowany Tygodnik Powiatowy, TVP 3 Łódź, Radio Ziemi Wieluńskiej, Radio Łódź, Łącznik, Radio SUD.

Partnerzy: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W.S. Reymonta w Wieruszowie, Wieruszowski Dom Kultury, Zakład Aktywności Zawodowej i Spółdzielnia Green Service dla których organizatorem jest Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc, a w przypadku Spółdzielni również Samorząd Gminy Wieruszów, Warsztat Terapii Zajęciowej, Przedsiębiorstwo Społeczne- organizatorami których jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski Wieruszów.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529