"Pięć złotych minut ratujących życie"

Warszawa

69 200

Status: Zrealizowane

Fundacja Prometeusz - Szkolenia i Ratownictwo

Od lat prowadzimy szkolenia z pierwszej pomocy na certyfikowanych kursach BLS-AED. Jesteśmy od 2013 współtwórcą Praskiego Konkursu z Pomocy Przedmedycznej (http://fundacjaprometeusz.pl/vii-praski-konkurs-szkol-podstawowych/), podczas którego docieramy corocznie do ok. 24 000 nauczycieli, uczniów i rodziców.

W kolejnych edycjach Praskiego Konkursu oraz koncertów edukacyjnych "Pięć złotych minut" zgłaszają się do naszej fundacji placówki, w których wiedza o udzielaniu pierwszej pomocy jest znikoma. Brak odpowiedniego wyposażenia sprzętowego oraz kadry instruktorskiej nie pozwala na efektywne prowadzenie szkoleń. Projekt cyklu szkoleń "Pięć złotych minut ratujących życie" umożliwi wyposażenie pięciu placówek w fantomy, szkoleniowe defibrylatory oraz przeszkolenie trzydzieściorga przyszłych instruktorów na dwóch kursach. Wezmą oni udział w kursach: BLS-AED certyfikowanym przez Polską Radę Resuscytacji i autorskim kursie urazowym opracowanym przez lekarza spec. med. rat. Wyszkolona kadra będzie przekazywać wiedzę uczniom, rodzicom i lokalnej społeczności. Przewidziano zakup wysokiej jakości fantomu służącego do pomiaru efektywności masażu i oddechów.Finałem będzie zorganizowanie pokazu na dużym festynie rodzinnym w jednej z wybranych gmin.Uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529