Partnerzy

Zostań partnerem akcji Pomoc To Moc

Kogo zapraszamy do akcji

Partnerem akcji może zostać organizacja pozarządowa, która wspólnie z PZU chce zwiększać bezpieczeństwo rodzin i promować zdrowy tryb życia.
Zapraszamy do współpracy podmioty posiadające osobowość prawną:

- fundacje,
- stowarzyszenia,
- uczniowskie klub sportowe
- inne podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego (patrz: REGULAMIN).

Po zgłoszeniu, zostanie ona umieszczona na mapie partnerów akcji gotowych do współpracy przy realizacji pomysłów mieszkańców. Partner, we współpracy z lokalną społecznością składa wniosek o dofinansowanie prewencyjne i wspiera organizacyjnie zgłoszone pomysły. Decyzję o złożeniu wniosku zawsze podejmuje partner.

Jeśli chcesz zostać naszym partnerem, to zgłoś swoją organizację.

Czego PZU oczekuje od partnerów akcji

Od partnerów akcji oczekujemy zaangażowania, otwartości, współpracy z mieszkańcami i działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wśród mieszkańców. Partner akcji składa wniosek, podpisuje umowę, przyjmuje dofinansowanie i je rozlicza.

Najciekawsze i najlepiej zrealizowane projekty będziemy promować na stronie internetowej akcji oraz w mediach.