Dla partnerów

1

Pomoc To Moc – ogólnopolska akcja prewencyjna skierowana do społeczności lokalnych. Jej głównym założeniem jest finansowe i organizacyjne wsparcie osób oraz lokalnych grup, które najlepiej znają potrzeby swoich środowisk dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia.

Co to znaczy, że akcja jest prewencyjna?
Fundusz prewencyjny w PZU służy zapobieganiu powstawania albo zmniejszaniu skutków zdarzeń losowych. W tegorocznej edycji naszej akcji wspieramy wszelkie działania, które propagują zdrowy tryb życia i zwiększają bezpieczeństwo rodzin. Wiemy, że zdrowy tryb życia może być profilaktyką chorób nowotworowych i układu krążenia, dlatego inwestujemy w zdrowe społeczeństwo. Jesteśmy przekonani, że dzięki zaangażowaniu lokalnych środowisk w akcję Pomoc To Moc, uda nam się także ograniczyć liczbę wypadków.

 

2

O tegorocznej edycji
Nabór inicjatyw prewencyjnych do akcji jest prowadzony przez stronę www.pomoctomoc.pl. Ze swoim pomysłem zgłosić się mogą zarówno osoby fizyczne - we współpracy z lokalnymi organizacjami, jak bezpośrednio stowarzyszenia i fundacje, które mają swój pomysł.


Kierunek tegorocznej edycji akcji Pomoc To Moc:
Zdrowa i bezpieczna rodzina.

 

3

Kogo zapraszamy do akcji?

Zapraszamy wszystkie organizacje, które wspólnie z nami chcą poprawić bezpieczeństwo rodzin i promować zdrowy tryb życia. Jako partnerzy akcji Pomoc To Moc będziecie wspierali organizacyjnie zgłoszone inicjatywy oraz pośredniczyli w dotacji prewencyjnej od PZU. Nabór partnerów akcji trwa - Zgłoś swoją organizację

Jakiego typu organizacje mogą się do nas zgłaszać?

Inicjatorem działań realizowanych w ramach akcji prewencyjnej Pomoc To Moc mogą być osoby fizyczne, jednak warunkiem pozyskania finansowania z budżetu akcji jest złożenie wniosku na realizację inicjatywy przez podmiot posiadający osobowość prawną, taki jak fundacja, stowarzyszenie, uczniowski klub sportowy lub inny podmiot posiadający status organizacji pożytku publicznego (patrz: REGULAMIN). To właśnie te podmioty nazywamy partnerami akcji. W przypadku, gdy osoba fizyczna ma ciekawy pomysł prewencyjny, ale nie zna żadnej lokalnej organizacji, która mogłaby ją wesprzeć w jego realizacji, to my pomożemy takiego partnera znaleźć - będzie mogła sama wybrać instytucję partnerską z tej listy lub zostanie ona im wskazana automatycznie, według kryterium odległości geograficznej. Zadaniem organizacji partnerskiej jest czuwanie nad realizacją projektu, a także przyjęcie i rozliczenie dofinansowania z PZU.

   

  4

  Czego PZU oczekuje od partnerów akcji?

  Najciekawsze i najlepiej zrealizowane projekty będziemy dokumentować i promować na stronie internetowej akcji oraz w mediach

  Jeżeli masz inne pytania dotyczące naszej akcji, skontaktuj się z nami.

   

  5

  Zostań partnerem akcji Pomoc To Moc (wypełniają organizacje, stowarzyszenia, podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego)

   

   

   

  FORMULARZ KONTAKTOWY

  PODSTAWOWE DANE
  Dane adresowe
  Dane kontaktowe

  Fields

  Podanie danych osobowych jest konieczne do zgłoszenia udziału w akcji prewencyjnej „Pomoc To Moc"

  button container