Szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców gminy Kamieniec

Ochotnicza Straż Pożarna Konojad

Miejscowość

Konojad

Status

W realizacji

Numer wniosku

2716/2019

Data publikacji

18.10.2019

Termin głosowania

18.10.2020

Oddanych głosów

21551

Ochotnicza Straż Pożarna w Konojadzie pragnie zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie pierwszej pomocy oraz wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w swojej miejscowości. W tym celu chce przeprowadzić szkolenia prewencyjne oraz zakupić dwa defibrylatory AED. Projekt będzie realizowany od listopada 2019 roku do lutego 2020 roku.

Kwota wniosku:34 272
Zagłosuj

Na terenie gminy Kamieniec nie ma ogólnodostępnego defibrylatora – urządzenia istotnego podczas udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadzi również cykl pokazów i szkoleń z zakresu obsługi defibrylatora oraz zasad pierwszej pomocy. 


W ramach projektu zrealizowane zostaną 3 warsztaty:

1. ”Warsztaty dla przedszkolaków z misiem”
- prawidłowe alarmowanie służb ratowniczych,
- działanie służb ratowniczych,
- bezpieczeństwo komunikacyjne,
- prawidłowe zachowywanie się podczas sytuacji niebezpiecznych.


2. ”Ścieżka życia” – warsztaty w szkole
- resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem AED,
- bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
- pierwsza pomoc i opatrywanie ran.

3. Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców gminy Kamieniec
- resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora,
- stany nagłego zagrożenia życia tj. omdlenie, zawał,
- pierwsza pomoc i opatrywanie ran.

Umieszczenie defibrylatorów w  miejscach publicznych podniesie bezpieczeństwo i kompetencje mieszkańców z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dodatkowe szkolenia wśród najmłodszych uczestników  zwiększą ich wiedzę i umiejętności związane z bezpieczeństwem komunikacyjnym.

Pozostałe informacje

Kwota wnioskowana34 272