Bezpieczeństwo przeciwpożarowe z OSP w Poniatowa - Miasto Poniatowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Poniatowa-Miasto

Miejscowość

Poniatowa

Status

Zrealizowany

Numer wniosku

2128/2019

Data publikacji

02.08.2019

Termin głosowania

Zakończone

Oddanych głosów

1046

OSP pragnie przeprowadzić cykl spotkań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i pierwszej pomocy. W ramach projektu zostanie stworzona dziecięca i młodzieżowa koedukacyjna drużyna pożarnicza w grupach 6-12 lat i 12-15 lat.

Kwota wniosku:25 500 zł

Do realizacji planowanego działania potrzebne są  fantomy szkoleniowe i defibrylator. Spotkania planowane są dwa razy w miesiącu. Uczestnicy zapoznają się z zagrożeniami dla życia i zdrowia, jakie powoduje cichy zabójca-tlenek węgla. Dzieci i młodzież przyswoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i reakcji na wypadek nagłego zagrożenia, następnie przejdą kursy z zakresu pierwszej pomocy i użycia defibrylatora. Uczestnicy szkolenia otrzymają czujniki tlenku węgla, co podniesie poziom bezpieczeństwa w ich domach.

OSP planuje zamontować defibrylator w centrum miasta - blisko dworca PKS, kąpieliska miejskiego oraz parku. Teren ten jest monitorowany, gdzie mieszkańcy aktywnie spędzają czas ze swoją rodziną i znajomymi.

Planowane działanie ma na celu podnoszenie świadomości z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy.

Dzięki projektowi młodzi mieszkańcy zdobędą potrzebną wiedzę i umiejętności by nieść pomoc innym. Zakupiony sprzęt będzie służył społeczeństwu i będzie mógł zostać użyty przez każdą osobę, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. 

Wiedzę, którą zdobędą dzieci na spotkaniach szkoleniowych będą przekazywali podczas rozmów swoim rodzicom i rodzeństwu. Weryfikacja zdobytych przez nich umiejętności nastąpi w szkole podczas Dnia Wiosny, Dnia Dziecka oraz Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

Pozostałe informacje

Kwota wnioskowana25 500 zł