Nowy przewodni cel akcji prewencyjnej Pomoc To Moc: „Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej”.

Strażacy Ochotnicy pełnią bardzo ważna rolę w życiu społeczności lokalnych. Jednostki OSP działają nawet w najmniejszych miejscowościach, a strażacy ochotnicy najczęściej jako pierwsza służba niosą pomoc potrzebującym. Gaszą pożary, ratują ofiary wypadków drogowych, przychodzą z pomocą podczas  powodzi, nawałnic i innych klęsk żywiołowych.

W ramach akcji prewencyjnej  Pomoc To Moc, przygotowaliśmy nowy cel przewodni:  „Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej”. Dzięki temu jednostki OSP miały możliwość ubiegania się o uzyskanie funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednostki wynosiła 25 000 zł brutto.

Liczba złożonych wniosków przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania.
Przez niespełna dwa tygodnie otrzymaliśmy 2880 zgłoszeń. 
W ramach założonego budżetu akcji nie jesteśmy niestety w stanie odpowiedzieć na potrzeby wszystkich jednostek OSP.

Komitet Sponsoringu, Prewencji i CSR podjął decyzję o dofinansowaniu 306 wniosków.
Łączna kwota przyznanego dofinansowania to 5 024 942,00 zł.

Wiadomość o przyznaniu dofinasowania wysłaliśmy już drogą mailową.

Zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę pełnią Strażacy – Ochotnicy w lokalnych społecznościach i jak istotne jest wsparcie ich działalności. Weźmiemy to pod uwagę przy planowaniu kolejnych działań prewencyjnych PZU.

Na poniższej mapie oznaczyliśmy wszystkie jednostki, które otrzymają dotacje prewencyjne.

 

Wsparcie dla OSP

Wykaz sprzętu, którego zakup podlegał dofinansowaniu:

Ratownictwo techniczne

 • agregat hydrauliczny
 • nożyce
 • rozpieracz ramieniowy
 • rozpieracz kolumnowy
 • nożyco – rozpieracz
 • zestaw hydrauliczny do wyważania drzwi i/ lub cięcia pedałów

Sprzęt do udzielania pierwszej pomocy

 • zestaw medyczny PSP R1
 • deska ortopedyczna (dla dorosłych i/lub pediatryczna)
 • defibrylator AED

Sprzęt do walki ze skutkami anomalii pogodowych

 • pilarka spalinowa
 • pilarka ratownicza
 • przecinarka spalinowa
 • pompy i motopompy (szlamowa, półszlamowa, wody czystej, pływająca, elektryczna, zanurzeniowa)
 • agregat prądotwórczy
 • maszt oświetleniowy

Inny sprzęt specjalistyczny zgodny z potrzebami wynikającymi ze specyfikacji działań jednostki

Wybór tej kategorii wymaga dodatkowego umotywowania we wniosku.

Dokumenty do pobrania