Wesołe wakacje sportowe

Radziłów

27 600

Status: W realizacji

Celem projektu jest organizacja sportowych półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z gminy Radziłów. 

Stworzenie możliwości bezpiecznego, aktywnego spędzania wolnego czasu, dbania o sprawność fizyczną oraz zdrowie, rywalizowania ze sobą w duchu fair play. Popularyzacja zajęć ruchowo-rekreacyjnych, w tym zajęcia piłki nożnej, ręcznej, siatkówki i koszykówki oraz liczne konkursy sportowe.

Półkolonie letnie i zajęcia sportowe będą alternatywą dla powszechnego wśród dzieci na wsi siedzenia całymi dniami przed komputerem lub telewizorem, co też powoduje załamanie relacji rówieśniczych, nadwagę, często też dzieci czują się opuszczone i niepotrzebne. Ponadto publikowane w ostatnich latach badania wskazują na bardzo niską aktywność ruchową dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w porównaniu z ich rówieśnikami z miast. Jest to efekt zmiany tradycyjnego stylu życia na wsi, zmniejszającego udział dzieci w pracach polowych, jak i z mniejszą dostępnością do pozalekcyjnych zajęć sportowych

Rozmowy przeprowadzone z mieszkańcami gminy, uczniami i nauczycielami wskazują na potrzebę podejmowania działań prozdrowotnych i sportowych inspirujących i zachęcających do systematycznego uprawiania ruchu przez całe życie.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529