Bądźmy bezpieczni nad wodą – letnia nauka pływania

Orla, Fundacja na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci oraz integracji społecznej FUTURUM

12 780

Status: W realizacji

Zadanie będzie polegało na nauce oraz doskonaleniu umiejętności pływania przez dzieci i młodzież z gminy Orla w celu poprawienia ich bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą oraz zachęcenia ich do prowadzenia aktywnego i zdrowego tylu życia.

Chcemy zaproponować naszym podopiecznym naukę pływania z instruktorem i ratownikiem na krytym basenie. Podczas zajęć zostaną przeprowadzone warsztaty edukacyjne na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą, zawody w pływaniu oraz konkurs plastyczny.

W celu urozmaicenia nauki na koniec zostaną zorganizowane zawody sportowe w pływaniu dostosowane do wieku oraz umiejętności dzieci. Uczestnicy będą również zachęcani do udziału w konkursie plastycznym „Jesteśmy bezpieczny nad wodą” mającym na celu utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności. Projekt jest przeznaczony dla 72 osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Wkładem własnym będzie transport dzieci na basen oraz wynagrodzenie dwóch opiekunów.

W tym roku przeprowadzono badanie preferencji co do form spędzania wolnego czasu i prawie cała grupa badanych opowiedziała się za chęcią aktywnego spędzenia wolnego czasu na basenie.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
525