Aktywny Senior - edukacja na rzecz bezpieczeństwa seniorów

Bielsko-Biała, Stowarzyszenie POLSKA-ŚWIAT

10 045

Status: W realizacji

Projekt będzie polegał na organizacji działań na rzecz podnoszenia umiejętności unikania i reagowania na niebezpieczeństwa na jakie narażone są osoby starsze w życiu codziennym w obliczu zagrożeń wykluczeniem społecznym, przestępstwem (w tym cybernetycznym i przy użyciu nowoczesnych technologii), zatrucia czadem; integrowania lokalnych środowisk w zakresie skutecznej pomocy sąsiedzkiej,

 

Zorganizowana zostanie konferencja inaugurująca kampanię dla lokalnych grup seniorów oraz osób zaangażowanych w działalność na rzecz aktywizacji seniorów i poprawy ich bezpieczeństwa.

Odbędzie się 30 warsztatów w ramach Akademii Bezpiecznego Seniora na terenie woj. śląskiego i w Internecie, którego celem będzie organizacja działań (wykłady, warsztaty, szkolenia, spotkania integracyjne, edukacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) na rzecz podnoszenia umiejętności unikania i reagowania na niebezpieczeństwa na jakie narażone są osoby starsze w życiu codziennym Seniora. Warsztaty będą edukowały w zakresie dbania o wspólne bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia: przestępstwem, oszustwem w sieci Internet, podczas korzystania z bankowości elektronicznej, zatrucia czadem itp

Zorganizowanych zostanie 10 warsztatów szkolnych dla zwiększenia zaangażowania młodzieży w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów – nauka umiejętności organizowania pomocy w tym sprawnego powiadamiania o zagrożeniu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 

.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
525