Podróż-na nowy plac zabaw

Podróżna, Stowarzyszenie Satori

88 150

Status: Wniosek złożony

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznej i nowoczesnej przestrzeni publicznej we wsi Podróżna.

Zakup urządzeń na nowy plac zabaw w sąsiedztwie szkoły i przedszkola umożliwi dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, nawiązywanie trwałych przyjaźni oraz zwiększy ich bezpieczeństwo i możliwości podczas zabawy. Będzie to jedyne takie miejsce w okolicy przystosowane także dla najmłodszych dzieci, które spełni marzenia mieszkańców o nowym placu zabaw w naszej wsi.

Miejsce to będzie przystosowane do zabawy zarówno dla dzieci przedszkolnych, jak i szkolnych. Wyposażeniem placu zabaw będzie: huśtawka typu gniazdo, zestaw dwóch zjeżdżalni połączonych mostkiem, drążki poziome i pionowe, zjeżdżalnia z domkiem dla małych dzieci, karuzela, turbo-auto stacjonarne oraz równoważnia.

W realizację Projektu zaangażują się m.in. Strażacy z OSP w Podrożnej, Koło Gospodyń Wiejskich w Podróżnej i mieszkańcy wsi, którzy pomogą przy rozbiórce starego, zniszczonego placu zabaw i przygotowaniu terenu na nowy plac. Gmina i Miasto Krajenka - przekaże piasek pod nowy plac zabaw o wartości ok. 21000 zł.

O projekcie będziemy informować lokalne media. Umieścimy także informację na naszej stronie internetowej www.satori.org.pl i Facebooku

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
441