Rowerowy patrol pierwszej pomocy

Bielsko - Biała, Stowarzyszenie ECODRIVE

52 800

Status: Wniosek złożony

Projekt zakłada stworzenie rowerowego patrolu pierwszej pomocy zapewniającego bezpieczeństwo poszkodowanym korzystającym z licznych bielskich terenów rekreacyjnych, szlaków górskich oraz ścieżek rowerowych.

Celem projektu jest skrócenie czasu dotarcia pomocy poszkodowanym wszystkich grup społecznych aktywnie spędzających czas wolny oraz edukacja z zakresu profilaktyki zdrowotnej przeciw urazom oraz zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym uprawiającym rekreację ruchową.

W ramach projektu zakupione zostaną 4 rowery elektryczne i zorganizowane zostaną dwa, dwuosobowe patrole rowerowe ratowników medycznych. Wyposażenie w rowery elektryczne ułatwi sprawne dotarcie do miejsca wypadku i udzielenie fachowej pomocy. Planowane są również 4 terenowe warsztaty edukacyjne z zakresu przeciwdziałania urazom oraz zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

Realizowane będą wśród korzystających z terenów rekreacyjnych – osób różnych grup społecznych (dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów), głównie rodzin. Warsztaty podniosą świadomość zagrożeń wystąpienia urazów i zdarzeń w trakcie uprawiania aktywności ruchowej, zwiększając tym samym ochronę i bezpieczeństwo, pozwalając na minimalizowanie skutków zdarzeń w trudno dostępnych miejscach

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
441