Bezpieczna rodzina na drodze

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Życkiej

24 600

Status: W realizacji

Akcja „Bezpieczna rodzina na drodze” dedykowana jest do lokalnej społeczności z terenów wiejskich, jak również może posłużyć z korzyścią dla zdrowia i życia wszystkim uczestnikom ruchu drogowego w tej okolicy.

Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa rodzin na drodze, zmniejszenie prędkości kierowców, jak również wdrażanie właściwych zachowań i wyrabianie bezpiecznych nawyków w celu uniknięcia sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu. Projekt zakłada przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń obejmujących kluczowe zagadnienia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa na drodze:

Dla osób dorosłych otwartego szkolenia prowadzonego przez ratownika medycznego (z pomocą strażaków OSP Wola Życka) z zakresu prawidłowego zachowania na drodze (zarówno z perspektywy pieszego, rowerzysty i kierowcy samochodu).

Dla najmłodszych przewidziane jest szkolenie z zastosowaniem innowacyjnego programu i zestawu edukacyjnego, podczas którego poznają przepisy ruchu drogowego i opanują umiejętności (wykonania telefonu, opisania miejsca zdarzenia i stanu osoby poszkodowanej, ułożenia poszkodowanego) przyswajając je poprzez zabawy symulacyjne, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, słuchowe, dydaktyczne, ruchowe.

Zainstalowany zostanie również znak pomiaru prędkości -  trwałe zwiększenie bezpieczeństwa, a także zmniejszenie prędkości obejmujące nie tylko lokalną społeczność, ale i wszystkich uczestników ruchu drogowego poruszających się tą drogą powiatową. Zakres działania akcji jest zatem bardzo szeroki.

Projekt jest odpowiedzią na apel lokalnej społeczności, która boi się o bezpieczeństwo swoje i swoich rodzin. Przyczyną jest: ruchliwa droga powiatowa w znacznej części bez chodnika i pobocza; duża prędkość pojazdów poruszających się po niej; bardzo niebezpieczne przejście dla pieszych przy szkole; zwiększony ruch pojazdów o dużych gabarytach w związku z modernizacją linii kolejowej i S-17.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529