„Wspinam się bo chcę”

Dubie, Stowarzyszenie Klub Wspinaczkowy Trawers

3 000

Status: Wniosek złożony

Organizacja Pikniku Wspinaczkowego w Dubiu „Wspinam się bo chcę”, podczas którego uczestnicy wezmą udział w zajęciach wspinaczkowych oraz dokonają zjazdu na tyrolce.

Zadanie to ma na celu upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie dyscypliny „wspinaczka skałkowa” osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku. Projekt przyczyni się do popularyzacji wspinaczki, a przez to do aktywizacji ruchowej osób niepełnosprawnych. Piknik angażuje społeczność lokalną-działalność non profit. Chcemy aby była to impreza cykliczna o efekcie długoterminowym zawracającym uwagę na sprawy aktywności niewidomych. Pierwszy piknik byłby otwierającym inne zajęcia wspinaczkowe w wakacje. Wspólne spędzenie czasu na świeżym powietrzu świetnie aktywizuje i integruje.

Cele związane z popularyzacją sportu wśród osób niepełnosprawnych w gminie Krzeszowice:

- popularyzacja wspinaczki skałkowej z wykorzystaniem naturalnych rejonów skałkowych regionu;

- wsparcie fizycznego rozwoju osób niepełnosprawnych,

- promocja  aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych.

- propagowanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu związanych z ruchem i na łonie natury,

- dostarczenie wyzwań oraz możliwości do osiągania celów i przezwyciężania własnych ograniczeń;

- podniesienie samooceny uczestników;

- nauka współpracy w gronie rówieśników, o

- odpowiedzialności za siebie i współtowarzyszy; 

- Integracja i wzmacnianie więzi koleżeńskich oraz rodzinnych,

- pozytywna integracja środowiska. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
484