Program wsparcia dla opiekunów pacjentów onkologicznych

Poznań, Fundacja Otulina

28 420

Status: Wniosek złożony

Zorganizowane zostaną szkolenia o tematyce medycznej dla opiekunów - osób chorych onkologicznych [OCO] z udziałem wykwalifikowanego personelu w celu poszerzenia praktycznej wiedzy opieki nad chorym.

Bieżący kontakt z OCO wymaga od opiekuna empatii, cierpliwości, ale też wiedzy, znajomości technik radzenia sobie w różnych stanach emocjonalnych czy praktycznych umiejętności w zakresie codziennej opieki.Przekazanie opiekunom podstawowej wiedzy w zakresie opieki nad chorym a także wsparcie psychoonkologiczne da im otulinę sprawdzonej wiedzy, bezpieczeństwa i siły do wspólnej walki z rakiem.  


Projekt wynika z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wśród pacjentów onkologicznych i ich rodzin oraz braku programów oferujących profesjonalną pomoc dla najbliższych. Opieka nad osobą chorującą na nowotwór jest stresującym wydarzeniem dla wszystkich członków rodziny (których naukowcy nazywają pacjentami II rzędu), niosącym negatywne konsekwencje dla kondycji psychofizycznej osób wspierających.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
483