Alejka zdrowia w Kadzidłowej

Kadzidłowa, Stowarzyszenie "Razem W Przyszłość" w Kadzidłowej

50 000

Status: Wniosek złożony

Stowarzyszenie "Razem W Przyszłość" w Kadzidłowej planuje stworzyć ogólnodostępne miejsce aktywnego wypoczynku dla całych rodzin w parku w Kadzidłowej o nazwie „Alejka zdrowia w Kadzidłowej”.

Projekt jest odpowiedzią na głosy mieszkańców zebrane w czasie zebrania wiejskiego oraz rozmów indywidualnych. Planowane jest wykonanie chodnika, wzdłuż którego zainstalowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej. Dzięki temu park stanie się miejscem aktywnego wypoczynku.


Większość mieszkańców wsi Kadzidłowa to osoby dorosłe oraz seniorzy. Ze względu na brak odpowiedniego miejsca przeznaczonego dla aktywności tej grupy wiekowej, nasze stowarzyszenie chce wybudować siłownię zewnętrzną. Dzięki temu mieszkańcy zintegrują się, oderwą się od telewizji, spędzą aktywnie czas. Na zakończenie całego projektu przewidujemy festyn rodzinny.

O oprawę festynu zadba Stowarzyszeni oraz Rada Sołecka. Większość działań związanych z przygotowaniem terenu pod planowane przedsięwzięcie zostanie wykonane w ramach wolontariatu, co bardziej zaangażuje członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
483