Stworzenie bezpiecznego miejsca rekreacji, integracji i edukacji dla mieszkańców Studzieniec i okolic

Studzieniec, Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieńcu

22 500

Status: W realizacji

Jednostka OSP Studzieniec chce stworzyć bezpieczne miejsce rekreacji, integracji i edukacji dla mieszkańoców miejscowości Studzieniec i okolic.

Zadanie będzie polegało na utworzeniu specjalnej ścieżki edukacyjnej, w której będzie można symulować warunki np. pożaru oleju w domowej kuchni, wypadku drogowego czy pożaru pomieszczeń. Strażacy OSP będą mogli rozwijać tam swoje umiejętności ratownicze przy czym będą edukować jak bezpiecznie postępować w sytuacjach losowych występujących na co dzień w domostwach.

W ramach projektu wykonana będzie siłownia zewnętrzna, 5 podwójnych urządzeń i strefa Street Workout, a także mała architektura (kosze na śmieci i ławki). Zaplanowane są również dwie duże altany stałe wraz z ławami i stołami oraz miejsce pobrukowane o wymiarach 10mx10m, które posłuży do symulacji wypadków, pokazów i szkoleń na powietrzu dla społeczności i strażaków ratowników z pobliskich powiatów.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
530