Stworzenie bezpiecznej enklawy dla rodzin z dziećmi w Goszczynie

Ochotnicza Straż Pożarna Krokowa

75 000

Status: W realizacji

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie świadomości na temat udzielenia pomocy, a także integracja mieszkańców
miejscowości Goszczyno.

Zadanie zakłada stworzenie bezpiecznej enklawy dla rodzin z dziećmi poprzez doposażenie placu zabaw o urządzenia zabawowe mające na celu aktywizowanie dzieci do ruchu (urządzenia fitness, zjeżdżalnie, ścieżki zdrowia). Otwarcie połączone zostanie wraz z pokazani druhów z OSP Krokowa na temat bezpieczeństwa i udzielania pomocy.

Nasze zadanie ma na celu znacznie poprawić bezpieczeństwo dzieci i ich rodzin. Skupić ich uwagę i skierować aby w czasie wolnym zamiast przebywać na ulicach czy innych do tego nie wyznaczonych miejscach wybierały miejsce placu zabaw.

Podczas otwarcia placu, podczas akcji informacyjno szkoleniowej dzieciom zostaną przekazane informacje na temat bezpieczeństwa oraz otrzymają elementy odblaskowe.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529