Rozbudowa i doposażenie istniejącego plac zabaw oraz utworzenie siłowni zewnętrznej

Krzyżewo, Stowarzyszenie opieki paliatywno-hospicyjnej i długotrwale unieruchomionych ,,Pomocna Dłoń" w Braniewie

22 500

Status: Wniosek złożony

Mieszkańcy Krzyżewa i Stowarzyszenie "Pomocna dłoń" wiedzą jak ważne jest bezpieczeństwo dzieci i dorosłych na wsi i dlatego chcą rozbudować
i doposażyć istniejący plac zabaw oraz utworzyć siłownię zewnętrzną.

Celem jest poprawa bezpieczeństwa i promowanie zdrowego stylu życia w lokalnych wspólnotach. Zwrócona zostanie uwaga mieszkańców i turystów ( przez wieś przebiega szlak Green Velo) jak ważne jest dbanie o profilaktykę zdrowotną.

Utworzenie profesjonalnego placu zabaw da możliwość bezpiecznego i atrakcyjnego zagospodarowania czasu wolnego dzieci podczas prac rodziców w gospodarstwie i w polu. Stworzony plac będzie centrum spotkań mieszkańców. Siłownia zewnętrzna oraz kosz do koszykówki zachęci dorosłych i młodzież do aktywności fizycznej. 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
375