Warsztaty dla dzieci oraz dorosłych z zakresu pierwszej pomocy

Chodzież, Fundacja Ukryte Marzenia

48 430, 50

Status: W realizacji

Projekt w swoim założeniu ma na celu organizację warsztatów, kwalifikowanych kursów z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wydania materiałów prewencyjnych i promocyjnych projektu oraz zakup trzech ogólnodostępnych defibrylatorów dla podniesienia bezpieczeństwa w powiecie.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz osób dorosłych jak i młodzieży z terenu powiatu chodzieskiego. W realizację projektu zostaną włączone szkoły podstawowe oraz różne instytucje publiczne z terenu powiatu chodzieskiego.

Dla podniesienia bezpieczeństwa w wakacje fundacja ma zamiar wejść z warsztatami na licznie odbywające się w mieście półkolonie dziecięce, tak aby każde dziecko miało możliwość swobodnego przećwiczenia zasad udzielania pierwszej pomocy. Projekt obejmuje nie tylko dzieci dlatego fundacja zorganizuje szkolenia/warsztaty dla osób dorosłych. Warsztaty będą odbywać się w użyczonej bezpłatnej sali i będą dostosowane godzinowo do grupy.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529