Szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy wśród podmiotów współpracujących z Zagłębiowskim WOPR

Sosnowiec, Zagłębiowskie WOPR

19 100

Status: Wniosek złożony

Projekt zakłada szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy wśród podmiotów współpracujących z Zagłębiowskim WOPR.

Przedstawiciele podmiotów prowadzących szkolenia z zakresu żeglarstwa, eventy i animacje dziecięce, są obecni natychmiast na miejscu w przypadku zaistnienia zdarzenia. Projekt przewiduje trwałość co najmniej 3 letnią, gdyż taki okres certyfikacyjny obowiązuje szkolenie w standardzie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. System szkolenia przewiduje kaskadowe działanie na rzecz bezpieczeństwa i reagowania na wypadek powstania zagrożenia zdrowia i życia. 

Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy przeprowadzone będą na bazie sprzętu znajdującego się w posiadaniu Zagłębiowskiego WOPR zakupionego dzięki akcji Pomoc To Moc. Instruktorzy Zagłębiowskiego WOPR stanowić będą kadrę dydaktyczną, a osoby które branżowo ukończyły szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy stanowić będą asystę w swoich grupach branżowych. 

Szkolenie branżowe specjalistyczne zostanie przeprowadzone dla grup odbiorców:
- Kadry i obsługi w czasie szkoleń sekcji pływackich, żeglarskich, motorowodnych jak również obsługi przy organizacji regat 
- Obsługi obiektów hydrotechnicznych
- Animatorów i koordynatorów współpracy z młodzieżą 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
379