„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

Chęciny, Stowarzyszenie Asumpt

18 450

Status: W realizacji

Na Działania dla rodzin z 5 miejscowości w gminie Chęciny, planowane w okresie IV-X 2019, składają się rodzinne kursy.

Przeprowadzone zostaną kursy samoobrony oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, warsztaty z dietetykiem, zakup pakietów badań dla rodzin, spotkania ze strażakami, policjantami, zakup naklejek na szkolne schody z etapami postępowania w udzielaniu pierwszej pomocy i numerami alarmowymi, rodzinny konkurs plastyczny z nagrodami oraz "Aktywny piknik dla zdrowia i bezpieczeństwa". 

Planując nasze działania opieraliśmy się przede wszystkim nie na przekazywaniu samej wiedzy w postaci wykładów czy prelekcji, a na możliwości doświadczania jej namacalnie i nabywania świadomości przez uczestników na kursach, warsztatach z ekspertami, badaniach profilaktycznych

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529