"Zmierz ciśnienie przed treningiem!”, "Spacerem po Zdrowie"

Michałów-Reginów

99 800

Status: Wniosek złożony

Projekt Fundacji Zaskoczeni Wiekiem, to dwa działania - kampania społeczna "Zmierz ciśnienie przed treningiem!” oraz "Spacerem po Zdrowie - zaproś swojego lekarza"

 

Kampania "Zmierz ciśnienie przed treningiem!” - to zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat czynników ryzyka chorób sercowo – naczyniowych – nadciśnienie tętnicze jest jednym z głównych czynników ryzyka zawału serca i udaru mózgu, czyli chorób bezpośrednio zagrażających życiu. Realizacji tego celu będzie służyć kampania informacyjna uwzględniająca poziom prawidłowego ciśnienia tętniczego oraz sposób postępowania w razie nieprawidłowego wyniku. Po zakończeniu kampanii chcemy, aby osoby biorące bezpośrednio udział w pomiarach mierzyły nadal systematycznie ciśnienie tętnicze.

"Spacerem po Zdrowie - zaproś swojego lekarza" - to popularyzowanie marszu jako najbezpieczniejszej i powszechnie dostępnej formy ruchu dla wszystkich, poprawiającej jakość życia oraz wpływającej korzystnie na zdrowie – dzięki temu przeciwdziałamy powstawaniu wypadków, urazów, rozwojowi chorób przewlekłych prowadzących do kalectwa oraz skracamy czas trwania choroby.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343