Warsztaty i kwalifikowane kursy z podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Chodzież

44 490

Status: Wniosek złożony

Projekt Fundacji Ukryte Marzenia zakłada warsztaty i kwalifikowane kursy z podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wydanie materiałów prewencyjnych i promocyjnych projektu.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i uczniów ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu chodzieskiego oraz osób dorosłych, którzy zamieszkują na terenie Powiatu Chodzieskiego. W rekrutację do projektu zostaną włączone szkoły z powiatu Chodzieskiego, które wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie, delegując swoich uczniów lub całe klasy. Natomiast osoby dorosłe na warsztaty będą rekrutowane poprzez wolną rekrutację, tzn. przygotowujemy plakaty informacyjne o możliwości wzięcia udziału w szkoleniach, które zostaną udostępnione na portalu społecznościowym Facebook Fundacji Ukryte Marzenia oraz na na stronie internetowej Fundacji.

Dzięki realizacji projektu lokalna społeczność odniesie ogromne korzyści w podniesieniu poczucia bezpieczeństwa na ulicach powiatu Chodzieskiego. Im więcej osób zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, tym większe prawdopodobieństwo poprawnego udzielania jej w razie wypadku

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343