Ja i moja rodzina - jesteśmy bezpieczni na drodze

Katowice

73 200

Status: W realizacji

Zadanie Fundacji Rodzin Górniczych polega na wyposażeniu w wiedzę z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych oraz ich rodzin.

Przekazywanie wiedzy w formie zabawowej pozwala na jej lepsze zapamiętanie i przyswojenie. Zadanie będzie polegało na organizacji trzech wydarzeń edukacyjnych (o charakterze warsztatowym) oraz przekazanie przez dzieci materiałów edukacyjnych i prewencyjnych do swoich rodzin. Głównym umotywowaniem realizacji projektu jest konieczność poprawy bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym oraz realne wpłynięcie na rodzinę jako z jednej strony głównego wychowawcę i mentora dzieci, z drugiej zaś tych, którzy często jako uczestnicy ruchu drogowego nie przestrzegają przepisów.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
524