Utworzenie nowoczesnego, ogólnodostępnego plac zabaw „SMYKOWO”

Rokitno

77 645

Status: W realizacji

Stowarzyszenie „Razem dla Szkoły” w Rokitnie przy współpracy Rady Rodziców Zespołu Szkół Społecznych i partnerów zamierza utworzyć na istniejącym placu przyszkolnym bezpieczny, nowoczesny, atrakcyjny i ogólnie dostępny Plac Zabaw „SMYKOWO”.

Plac będzie wyposażony w huśtawki, sprężynowce, zestaw labirynt, piramidę, piaskownicę, karuzelę, tablice edukacyjne, stolik szachowy i ławki. W ramach zadania podjęte zostaną działania edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w postaci prelekcji i konkursów. Utworzenie nowego, profesjonalnego placu zabaw da możliwość bezpiecznego i atrakcyjnego zagospodarowania czasu wolnego dzieci podczas prac rodziców w gospodarstwie, co zwiększy ich bezpieczeństwo. Z urządzeń placu będą mogły korzystać dzieci przedszkola i szkoły w czasie przerw i zajęć świetlicowych rozwijając sprawność motoryczną. Atrakcyjne tablice edukacyjne umożliwią naukę poprzez zabawę.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
524