Drobnice – żyjemy zdrowo i bezpiecznie

Drobnice

99 632

Status: Wniosek złożony

Projekt Stowarzyszenia Przyjaciół Drobnic zakłada stworzenie placu zabaw, który pozwoli na zdrowy fizyczny rozwój dzieci w rożnym wieku.

Będzie to jedyne bezpieczne miejsce w miejscowości Drobnice. Urządzenia będą dostosowane do różnych grup wiekowych. Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Drobnic w formie wolontariatu posadzą krzewy i uporządkują miejsce inwestycji. Planowane jest również zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej przez Urząd Gminy Osjaków.

Realizacja tego projektu spowoduje zwiększenie aktywności naszych mieszkańców. Poprawi bezpieczeństwo, gdyż dzieci będą spędzać czas w miejscu bezpiecznym przystosowanym to ich potrzeb. Zaangażowanie mieszkańców w prace związane zagospodarowaniem terenu spowoduje jeszcze silniejsze poczucie dbania o dobro wspólne, aby zrealizowany projekt mógł cieszyć nas latami.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343