Aktywnie i bezpiecznie z Uczniowskim Klubem Sportowym "Marcisz"

Rzepiennik Marciszewski

31 250

Status: Wniosek złożony

Zadanie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Marcisz" będzie polegało na przeprowadzeniu cyklu zajęć sportowych dla dzieci.

Na zajęciach rozwijane będą  umiejętności z gier zespołowych, tenisa stołowego oraz gier rekreacyjnych. Prowadzone będę zajęcia z nauki jazdy na rowerze, Zorganizowane zostaną również trzy imprezy o charakterze sportowym: turniej tenisa stołowego, piknik rodzinny z zawodami sportowymi oraz rajd rowerowego dla dzieci i ich rodziców. Podczas zajęć na sali gimnastycznej oraz pikniku rodzinnego, a także przed rajdem rowerowym przeprowadzone zostaną wykłady związane z bezpiecznym korzystaniem z sali gimnastycznej, umiejętnym zachowaniem podczas ćwiczeń rekreacyjnych oraz bezpiecznym poruszeniem się po drogach publicznych.

Zakupiony sprzęt sportowy (profesjonalny tor przeszkód) będzie bazą do rozwoju klubu na przyszłość. Projekt zachęci do aktywności fizycznej zarówno dzieci jak i ich rodziców. Celem jest stworzenie takiej bazy sportowej, która zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wybrednych adeptów sportu. Dzięki temu znacznie podniosą się możliwości wyrównania szans dla dzieci i młodzieży o niższym statusie ekonomicznym.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
256