Młodzież kłusem, szusem, szosą po zdrowie

Janowice

78 920

Status: Wniosek złożony

Głównym założeniem projektu "Stowarzyszenia wspierającego rozwój wsi Janowice - Tradycja dla przyszłości" jest umożliwienie dzieciom i młodzieży spędzenia wolnego czasu aktywnie i bezpiecznie.

Wykorzystując istniejącą bazę sportową zaproponowane zostaną trzy rodzaje aktywności: narciarstwo, jazda konna oraz kolarstwo. Stowarzyszenie chce pokazać, jak można w atrakcyjny sposób zagospodarować wolny czas i oderwać się od urządzeń elektronicznych.

Pierwszą propozycja jest zorganizowanie kurs jazdy na nartach pod opieką instruktora narciarstwa oraz zorganizowanie przeszkolenie uczestników przez ratownika GOPR.Na zakończenie projektu narciarskiego planowane jest zorganizowanie rodzinnych zawodów narciarskich, które będą integrowały pokolenia.

Drugą propozycja będzie zaszczepienie w dzieciach bakcyla jazdy konnej. Oprócz oddziaływania na sferę fizyczną, jazda konna ma ogromny wpływ na psychikę - kształtuje odpowiedzialność, obowiązkowość, pewność siebie, umiejętność współdziałania w grupie.

Trzeci sposób spędzenia czasu - to jazda na rowerze, która przynosi wiele korzyści dla zdrowia. Wykorzystując sieć ścieżek rowerowych planowane jest pokazanie dzieciom jak przygotować sprzęt do jazdy oraz zorganizowanie bezpiecznego rajdu rowerowego. Zakupiona zostanie gra podłogowa ze znakami drogowymi do Szkoły Podstawowej, a przed świetlicą postawione zostaną stojaki rowerowe, przy których będzie można bezpiecznie zostawić rower.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
257