„Spędź z rodziną więcej czasu i unikaj złego gazu”

Stanisławów

63 911

Status: Wniosek złożony

Projekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa zarówno mieszkańców jak i strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Zakłada zwiększenie świadomości społeczeństwa o zagrożeniach i minimalizowanie ich skutków, a także zintegrowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych, kiedy to w obecnych czasach, w pogoni za pieniądzem zapominamy o bliskich i sąsiedzkiej życzliwości.

Projekt ukierunkowany na: wzmacnianie więzi rodzinnych na linii rodzice-dzieci, wskazanie dzieciom i młodzieży możliwości spędzania czasu bez używek, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców, konieczność montowania czujek CO (zostaną zakupione w ramach projektu), pogadanki profilaktyczne na zebraniach wiejskich, zajęcia w szkole i przedszkolu, zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia i życia strażaków, ochrona dróg oddechowych, minimalizowanie zachorowalności na nowotwory.

W ramach projektu przeprowadzone zostanie szkolenie wewnętrzne dla wszystkich strażaków, przypominające zasady użytkowania aparatów powietrznych tak aby każdy z uczestników mógł doskonalić swoje umiejętności

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
256