"Czad - obudź czujność''

Wolica Ługowa

45 498

Status: Wniosek złożony

Projekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy Ługowej dotyczy wyposażenia wszystkich domów w naszej miejscowości i sąsiednich gospodarstw w czujniki sygnalizujące wykrycie tlenku węgla.

Z akcją planowane jest dotarcie do około 800 osób i zamontowanie urządzeń w około 190 budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Podczas kontaktu z  mieszkańcami przeprowadzone zostaną rozmowy tematyczne oraz rozdane ulotki (wydane we własnym zakresie) związane z problematyką czadu. Dodatkowo partnerami  projektu będzie około 80 osobowa społeczność lokalnego przedszkola dzięki, której można dotrzeć rodziców dzieci i znajomych z poza miejscowością. Prelekcja przeprowadzona zostanie w formie zabawowej i przedstawiona jako opowiadania pod tytułem "O złym skrzacie czadzie i dobrym strażaku Wojtusiu''. Podobne prelekcje przeprowadzone zostaną z młodzieżą szkolną. Dodatkowo w ramach tego zadania planowane jest doposażenie lokalnej OSP w aparaty powietrzne i osobiste wyposażenie strażaka. Wyjątkowość projektu polegać będzie na bezpośrednim kontakcie z wszystkimi jego odbiorcami.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
257