„Przez sport do zdrowia”

Babiki

21 000

Status: W realizacji

Projekt Fundacji "MultiOcalenie" jest skierowany do uczniów szkół w Babikach,a proponowane działania mają trafić do wielopokoleniowych rodzin i wzmocnić ich zdrowie oraz bezpieczeństwo w życiu codziennym.

Do oddziału przedszkolnego i szkoły w Babikach uczęszcza 69 uczniów. Są to mieszkańcy małych wsi, położonych z daleka od obiektów sportowych i wydarzeń służących poprawie zdrowia i bezpieczeństwa. W ich miejscowościach nie znajdziemy miejsc, w których dzieci mogłyby wspólnie spędzić wesoło i bezpiecznie czas wolny. Projekt jest niezwykle istotny ze względu na fakt, iż z powodu zalania sali gimnastycznej w szkole w Babikach uczniowie tej placówki mają utrudniony dostęp do zajęć WF. Projekt jest oddolną inicjatywą środowiska szkolnego z Babik. W ramach zadania powstanie siłownia na świeżym powietrzu i zostaną zorganizowane zajęcia na basenie dla różnych grup wiekowych. Wydarzeniem skierowanym do wielopokoleniowych rodzin będzie „Dzień Rodziny”, który odbędzie się przed wakacjami i posłuży przygotowaniu rodzin do spędzenia bezpiecznie i zdrowo czasu wolnego w miesiącach letnich. Zaproponowane działania wpłyną na poprawę stanu zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców małych miejscowości położonych w gminie Szudziałowo.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
524