Przeprowadzenie szkoleń tenisowych dla dzieci, młodzieży szkolnej i przedszkolnej oraz dla dorosłych

Szamotuły

30 000

Status: Wniosek złożony

Stowarzyszenie Tenisowe Gem-Set-Mecz zamierza przeprowadzić systematyczne szkolenia tenisowe dla dzieci i młodzieży szkolnej i przedszkolnej oraz dla dorosłych.

 

 

Treningi będą odbywały się w okresie od stycznia do czerwca 2019 i zakończą się piknikiem rodzinnym połączonym z mini turniejem, który będzie miał na celu także integrację rodzinną. Zajęcia zostaną przeprowadzone na obiektach sportowych (w okresie zimowym na salach gimnastycznych) przy szkołach podstawowych, co ułatwi dzieciom dotarcie na trening. Na spotkaniach z dziećmi omawiane będą także kwestie fair play w sporcie i w życiu codziennym, właściwego odżywiania oraz potrzeby ruchu na świeżym powietrzu, promujące zdrowy styl życia.Celem projektu jest nauka oraz doskonalenie techniki gry, propagowanie zdrowego stylu życia, zasad fair play, sportowego współzawodnictwa, zainteresowanie sportem dzieci z rodzin mniej zamożnych lub wielodzietnych, dla których wydatek na odpłatne lekcje byłby utrudniony lub niemożliwy.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343