Poprawa standardów w sferze bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych

Sosnowiec

31 830

Status: W realizacji

Projekt Zagłębiowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zakłada poprawę standardów bezpieczeństwa na dużych obszarach wodnych i terenach rekreacyjnych do nich przylegających.

Wniosek dotyczy dwóch kierunków działania:

Szkoleniowego i promocji standardów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia poprzez:

- nieodpłatne podniesienia poziomu wyszkolenia ratowników działających woluntarystycznie w ramach działań wnioskodawcy o elementy urazowe,

- nieodpłatne prowadzenia szkoleń dla grup środowiskowych (rowerzyści, biegacze) wyposażając ich w autorskie ulotki dotyczące I pomocy,

Wprowadzenie rozwiązań, w sposób znaczący podnoszących sprzętowo standardy bezpieczeństwa:

- utworzenie miejsc na przystaniach wodnych (zarządzanych przez stowarzyszenia), o największym nasyceniu jednostkami pływającymi, gdzie planowane jest umieszczenie wystandandaryzowanego sprzętu ratowniczego (AED, nosze i apteczka), co jest rozwiązaniem mało spotykanym w kraju, a co skraca dostęp do sprzętu i udzielenia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia,

- skonfigurowanie patroli prewencyjnych przygotowanych merytorycznie do udzielania I pomocy w sytuacjach stanu zagrożenia zdrowia i życia, co pozwala na podniesienie poczucia bezpieczeństwa i skrócenie czasu w systemie reagowania na stany zagrożenia.

Sprzęt wyposażenia technicznego, jaki zakłada wniosek, został zestawiony na podstawie realnych potrzeb do działań związanych z prewencyjnym zabezpieczeniem obszaru wodnego jak i działań interwencyjnych.

Konfiguracja sprzętu oparta była na zdarzeniach jakie miały miejsce w realiach, np. poszukiwanie osób zaginionych w terenie, gdzie brak systemów detekcyjnych (nocnych) wydłużał działania poszukiwawcze, które w efekcie finalnym miały tragiczne skutki. Działania podejmowane bez sprzętu były prowadzone na granicach bezpieczeństwa (np. noc) i podejmowano je na własne ryzyko.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
524