„Kraków dla serca”

Kraków

100 000

Status: Wniosek złożony

Celem projektu jest zakup i przekazanie do publicznego użytku w Krakowie 10 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Dodatkowym celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i użycia AED dla pracowników miejsc publicznych, gdzie zostaną umieszczone AED. W ramach projektu zostaną przygotowane wydrukowane materiały edukacyjne dotyczące realizowanego projektu, obsługi AED i postępowania w stanach zagrożenia życia. 
Realizacja zaplanowanych celów pozwoli na wzrost bezpieczeństwa populacji włączonych do projektu miast poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu w postaci defibrylatorów AED oraz podniesienie świadomości i wiedzy osób pracujących w lokalizacjach, gdzie zostaną umieszczone defibrylatory, a także społeczności lokalnej, dzięki działaniom promującym projekt.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
343