Ścieżka Zdrowia z instrukcją

Szczecno

38 550

Status: W realizacji

Projekt Fundacji "Przyjazny Dom Dziecka" jest odpowiedzią na potrzebę działań z zakresu profilaktyki urazów sportowych u dzieci i młodzieży.

Wśród czynników występowania urazów sportowych u dzieci i młodzieży na pierwszym miejscu podawany jest brak edukacji trenerskiej. Dlatego w Projekcie uwzględniono warsztaty profilaktyczne z ratownikiem medycznym oraz zajęcia z animatorem sportu. W ramach projektu zostanie wykonane zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Szczecnie poprzez utworzenie ścieżki zdrowia i doposażenie istniejącego placu zabaw.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529