Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Zalesice

8 250

Status: W realizacji

Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesicach planuje przeprowadzić cykl spotkań w formie warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży przedszkolnej, szkół podstawowych i średnich, nauczycieli i rodziców oraz pozostałych mieszkańców Zalesic.

Planowane jest również doposażenie w sprzęt ratownictwa medycznego, niezbędny do skutecznego udzielania pierwszej pomocy, a także wyposażenie szkoleniowe, w którego skład wchodzą: zestaw fantomów, defibrylator treningowy AED, zestaw do pozoracji ran. Celem jest również przeszkolenie strażaków z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, tak aby uzyskując tytuł ratownika mogli w profesjonalny sposób ratować ludzkie życie i zdrowie.

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
529